top of page

מה זה ריפוי בעיסוק לילדים?

ריפוי בעיסוק הוא מקצוע פרא-רפואי המטפל באנשים בעלי מוגבלויות שונות כדי שיוכלו להגיע לדרגת עצמאות גבוהה ככל הניתן בחיי היום יום שלהם.

כאשר מדובר בילדים, המקצוע מתמקד בתחומי העיסוק של הילדים. מתוך הבנה עמוקה של הצרכים ההתפתחותיים שלהם והיכולות שלהם הוא עוזר להם להשתפר במשחק, בתפקודי יום- יום (התלבשות, אכילה, גמילה וכו') ובלמידה.

bottom of page